Parti Okulu

21. Yüzyılın Bolşevizmini Yartmak

Lenin’in Marksizmi ilerletişini boşa düşürecek en büyük hata Leninizmi ezberlenip aynen uygulanacak bir devrim şablonu...

Toplumsal Cinsiyet

Cinsiyet (sex), kişinin kadın ya da erkek olarak doğduğunda gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özellikleri...

Sosyalist Yeniden Kuruluş Kavramı

 Geçmiş, Gelecek ve Bugüne İlişkin Değinmeler Reel Sosyalizm Eleştirisi   Emperyalist büyük savaşların insanlığa yaşattığı korkunç acılar ve...

Ulusal Sorun ve Stratejik İttifak

Ulus nedir, Nasıl bir kategoridir? Ulus, tarihsel bir kategoridir. Uluslaşma tarihin belirli bir evresinde ortaya çıkmıştır....

Devlet ve Devrim

Böyle bir tarihsel konjonktürde inşa edilen Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi’nin (SYKP) nihai hedefi, kapitalist sömürünün...

İşçi Sınıfının Tarihsel ve Siyasal Misyonu

 “Bugüne kadarki tüm toplum tarihi, sınıf mücadeleleri tarihidir. Özgür ile köle, patrisyen ile pleb, senyör ile...