Eğitim Broşürleri

Devlet ve Devrim – Sınıf Bilinci Eğitim Dizisi 1

"DEVLET İnsan toplulukları ortaya çıktığında ne toplumsal sınıflar vardı, ne de devlet! İnsanlar yüzbinlerce yıl sınıfsız, sömü-rüsüz, dayanışmacı bir toplum içinde yaşadı ve devlete ih-tiyaç...