Açıklamalar

15-16 Haziran’ın Direnişçi Gücünü Yeniden Kuşanmamız Gerekiyor

1967’de Türk-İş’in devlet ve sermaye yanlısı sarı sendikacılığına karşı muhalefet eden sendikaların önderliğinde 1967’de kurulan DİSK’in kat ettiği üç yıllık sürede işçi sınıfına sağladığı...

Youtube'da SYKP