Açıklamalar

SYKP: Seçimleri faşizme karşı mücadelenin mevzisine çevirelim

AKP İktidarı eliyle icra edilen dış ve iç politikanın, ekonomik krizi de tetikleyerek Türkiye’yi toplumun bütün kesimlerinde hissedilen bir kaosun içine sürüklediği şartlar altında...

Youtube'da SYKP